Grundad 1977. Medlem av Riksförbundet Svensk Fotografi samt Västra Sveriges Fotoklubbar

Utmaningen

Utmaningen är en serie praktiska övningar inom olika fotografiska områden. Själva utmaningen är att åstadkomma en eller flera bilder som överraskar oss andra senare vid redovisningen som blir 2/5 eller senare i höst beroende på vilken övning vi pratar om. Hur många utmaningar man deltar i väljer man själv, och var man lägger ribban.

För att överraska kanske både sig själv och andra torde det vara viktigt att först tänka igenom vad tanken är med bilden. Fundera gärna exempelvis över hur du skulle kunna få en utomstående person att uppleva samma sak som dig.

Den första utmaningen är Form och innehåll. Utifrån Göran Segeholms bok Konsten att ta vinnande bilder provar vi olika varianter av att ge en bild stark form eller stark laddning, eller genomgående neutralt. Utgångspunkten i nedanstående resonemang är att en bild där innehållet har en svag eller neutral laddning måste fotografen jobba mer med formen, till exempel komposition, skärpedjup, rörelse och perspektiv. En bild där innehållet är starkt behöver inte lyftas fram på samma sätt genom form, risken är ju att innehållet drunknar i fotografens val av perspektiv, brännvidd och efterbehandling.

Prova gärna med att ta en bild där du först funderar över form och innehåll, vilken del som ska vara framträdande och vad som ska vara mer neutralt. Men det finns ingen naturlag som hindrar eller annan lag som förbjuder oss att variera fördelningen av form och innehåll på ett oväntat sätt. Svagt innehåll kombinerat med svag form?

Ta 1-3 bilder, redovisas 2/5. Nytt tillfälle i höst.

Utmaning nummer 2 har Tema Enkelhet. En inte ovanlig fallgrop i vägen till en bra bild är att bilden innehåller alldeles för mycket för betraktaren att ta in. Inte ovanligt heller att det är innehåll som inte tillför något utan snarare distraherar betraktaren. Utmaningen här ligger dels i att ta en bild som är starkt renodlad, eller förädlad om man så vill, och att dels att skapa en bild som de fåtaliga elementen till trots ändå ger något mer än bara en snygg komposition.

Max 3 bilder, redovisas 2/5. Nytt tillfälle i höst.

Utmaning nummer 3 har efterbehandling som tema. Det kan ju vara så att det bara är undertecknad som är trög och vill ge en utmaning i något som alla andra tycker är självklart och redan håller på med. Övningen går i alla fall ut på att ta foto och förstärka dess uttryck, alltså att använda sig av till exempel olika effekter och filter för att betona budskapet och känslan i bilden. Bilderna visas hur de såg ut före och efter.

1-2 exempel, redovisas 2/5Nytt tillfälle i höst.

Landskapsfoto är utmaning nummer 4. ”Alla” gör det, men det är säkerligen inte fel med en koncentrerad övning i det. Historien är full av landskapsbilder, och det mesta torde vara gjort mer eller mindre lyckat. I botten handlar utmaningen om dessa två frågor: Vad är landskap för dig, och hur bygger du upp bilden?

Max 5 bilder, redovisas i höst.

Att göra ett reportage eller ta en berättande bild är utmaning 5.  Ofta visar vi bilder från evenemang, familjesammankomster eller händelser som vi närvarat vid. Utmaningen är att ta en bild som inte bara fungerar som en länk till minnet av upplevelsen, utan kan förmedla och berätta något också för dem som inte var där.  Första frågan är: Vad vill du visa med bilden?

Uppslagen kring vad och hur man kan berätta från en händelse torde vara otaliga. Fånga den själva centrala händelsen eller berätta om det som ger det starkaste minnet, kanske med en starkt subjektiv tolkning.

Redovisas med max 5 bilder, antingen som 5 fristående bilder eller 5 bilder från samma händelse/plats. (Att göra en annan fördelning går förstås också bra.) Redovisas i höst.

Senast uppdaterad: 31 augusti, 2015 av Kenneth Eriksson